Privacyverklaring

Privacyverklaring Eveline Koole.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Evelinekoole.nl
Evelinekoole.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacyverklaring: Gebruik van onze diensten

Wanneer jij jezelf aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten goed uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Evelinekoole.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Privacyverklaring: communicatie

Wanneer jij email of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.Soms vragen we naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Evelinekoole.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Privacyverklaring Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten en wij hier onze diensten op kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Evelinekoole.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Derde partij cookies

Ook derde partij cookies van Google Analytics worden gebruikt op de website om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers. Evelinekoole.nl maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Naam, email en eventueel telefoonnummer gebruiken we:

  • Emailadres en naam gebruiken we voor het verzenden van maandelijkse nieuwsbrieven.
  • Je telefoonnummer gebruiken we alleen voor last minute afzeggingen of andere belangrijke specifieke vragen.

Privacyverklaring ivm derden

De informatie en persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld. Wij verkopen je gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan de verplichtingen uit de wet. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het gaat hierbij om :

  • Hosting bedrijf Neostrada

Uitschrijven/aanpassen nieuwsbrief en/of persoonsgegevens

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen kan je jezelf hiervoor uitschrijven onderaan elke email. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kan je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Privacyverklaring veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuze voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Intrekking toestemming

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij jouw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Inzage

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Verwijderen persoonsgegevens

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek indienen.

Verzoek indienen

Graag je verzoek indienen per email naar info@evelinekoole.nl

Klacht indienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Evelinekoole.nl niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dat kan hier bij de website van Autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contactgegevens:

Eveline Koole
Willem Alexanderstraat 3
4744 BS Bosschenhoofd
06 57665140
info@evelinekoole.nl